Certificate şi autorizaţii

Membrana Firestone RubberCover™ EPDM este certificat CE.

Dovedind prin acest fapt că indeplinește cele mai noi cerințe ale Comisiei Europene cu privire la siguranța, sănătatea consumatorului, precum și cerințelor în legătura cu mediul.

Membrana RubberCover™ EPDM 1,1 mm – Declararația de performanță(DoP) în lb. Engleză.

Membrana RubberCover™ EPDM 1,5 mm – Declararația de performanță(DoP) în lb. Engleză.

Declarația de performanță conține caracteristicile tehnice și fizice ale produsului și informații detaliate privind ambalarea, depozitarea precum și durata de valabilitate a produsului.

Firestone RubberCover ™ EPDM a fost testat și recunoscut de mai multe organizații internaționale. În posesia acestor diferite certificate, noi Firestone Building Products, efectuâm inspecții continue la fabricile noastre, pentru a verifica procesele de fabricare, pentru asigurarea calității, precum și calitatea produselor finale. În acest fel, Firestone Building Products garantează că Firestone RubberCover ™ EPDM are în mod constant o calitate foarte bună.

Producție de calitate

Fabrica EPDM de ultimă generație al Firestone din America de Nord, respectă îndrumări precise de asigurare a calității, de la selectarea materiei prime până la inspecția produsului finit. Aceste fabrici de EPDM au primit certificări ISO 9001 (Sisteme de management al calității) și ISO 14001 (Sistemul managementului de mediu).

FIŞĂ CU DATE DE SECURITATE